ข้อห้ามในการใช้งานปลั๊กพ่วง

ข้อห้ามในการใช้ปลั๊กพ่วง

ข้อห้ามในการใช้งานปลั๊กพ่วง

 1. ไม่ควรใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

  หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระเเสไฟฟ้าสูงๆ เช่น ตู้เย็น หรือไมโครเวฟ เป็นต้น เพราะจะทำให้สายไฟเกิดความร้อนสูง กระเเสไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดไฟไหม้ได้

 2. ไม่ควรนำปลั๊กพ่วงไปติดตั้งใช้งานเเบบถาวร

  เพราะปลั๊กพ่วงถูกออกเเบบมาให้ใช้งานเพียงชั่วคราวเท่านั้น หากติดตั้งเเบบถาวรจะทำให้ปลั๊กพ่วงจะเสื่อมสภาพไวกว่าปกติ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือทำให้เกิดไฟไหม้ได้

 3. ไม่ควรนำเครื่องใล้ไฟฟ้าที่กินกระเเสเกินพิกัดของเต้ารับ

  ต้องเช็คในเเน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถใช้งานกับปลั๊กพ่วงได้

 4. ไม่ควรนำปลั๊กพ่วงที่ชำรุด

  หรือมีตำหนิมาใช้งานต่อ เช่น มีรอยไหม้ที่เต้ารับ สายไฟทองเเดงโผล่ ไม่มีฉนวนหุ้มสายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้ใล้งานได้

 5. ไม่ควรเสียบปลั๊กจนเต็มราง

  เพราะอาจจะทำให้เกิดการใช้กระเเสที่มากจนเกินไปส่งผลมห้ไฟฟ้าลัดวงจรได้

 6. ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ตลอดเวลา

  เมื่อไม่ได้มีการใช้งานควรถอดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อตัดกระเเสไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

 7. ไม่ควรเปิดสวิตซ์ก่อนเสียบต่อกับปลั๊กพ่วง

 8. ไม่ควรต่อปลั๊กพ่วงไปอีกหลายต่อ

  เมื่อความยาวของสายไม่เพียงพอ ควรนำปลั๊กพ่วงที่สายไฟมีความยาวเพียงพอ มาเสียบใช้งาน