ข้อเปรียบเทียบของปลั๊กพ่วง

ข้อเปรียบเทียบของปลั๊กพ่วง

ข้อเปรียบเทียบของปลั๊กพ่วง

1.แบบมี สาย

เเละเเบบไม่มีสาย ทั้ง2เเบบ มีคุณสมบัติเหมือนกันคือ เพิ่มจำนวนของเต้ารับให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น

แบบมีสาย

จะเป็นการเดินสายยาวออกไปจากผนังบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น เเละให้อุปกรณ์ที่อยู่บริเวณอื่นสามารถใช้งานได้อย่างเป็นระเบียบ

แบบไม่มีสาย

จะเป็นเสียบติดไว้กับผนังสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเดินสายไฟ เเละยังเพิ่มจำนวนเต้ารับที่ผนังให้ใช้สอยได้มากกว่าเดิม

2.ฟังก์ชันล็อกป้องกัน

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้เต้าเสียบหลุดออกจากเต้ารับ โดยการใช้งานคือเมื่อเสียบลงไปแล้วให้หมุนเต้าเสียบไปทิศทางอื่น เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในระยะยาว เช่น ตู้เย็น ทีวี แต่ถ้าไม่มีฟังก์ชันล็อกป้องกันบางครั้งเต้าเสียบอาจจะมีการหลุด หรืออ้าออกจากตัวปลั๊กพ่วงได้ซึ่งจะทำให้เกิดอันตราย

3.ฟังก์ชันป้องกันไฟกระชาก

ใช้คู่กับสายดินจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีไว้ปรับระดับเเรงดันของกระเเสไฟฟ้าไม่ให้เข้ามามากเกินไป ซึ่งเกิดบ่อยในช่วงไฟตก ไฟกระชาก เเละฟ้าผ่า

4.ปลั๊กพ่วงเเบบมีสวิตซ์เปิด-ปิด

มีไว้เพื่อประหยัพดพลังงานในเวลาที่อุปกรณ์ไม่ได้ใช้กระเเสไฟฟ้า ถ้าไม่มีสวิตซ์ควบคุม กระเเสจะไหลผ่านตลอดเเม้ไม่ได้มีการใช้งานทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

5.ฟังก์ชันตรวจจับความร้อน

เป็นฟังก์ชันที่สำคัญที่สุด ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์เมื่อมีการใช้งานที่นานเกินไป หรือกระเเสไฟฟ้าเกินกว่าที่ปลั๊กพ่วงรองรับจะทำให้เกิดความร้อน ประจุไฟ ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้