ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กับแบบอิงค์เจ็ท

ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กับแบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ทำงานโดยการใช้แสงเลเซอร์ จำลองภาพขึ้นมาแล้วทำการพิมพ์ด้วยการละลายผงหมึกลงกระดาษ มีระยะเวลาการพิมพ์ที่ดี รวดเร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ใช้หมึกน้อยกว่า และหมึกมีราคาถูกหมึกที่ต้องใช้ในเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท มีขนาดเครื่องที่ใหญ่ สามารถใช้งานหนักๆได้ แต่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จะมีราคาเครื่องที่สูงกว่า คุณภาพงานพิมพ์สวยงามมีรายละเอียดสูง จะโดดเด่นไปทางสีขาว-ดำตัวอักษรจะมีความคมชัดมาก เหมาะสำหรับการใช้งานตามสำนักงานที่มีการพิมพ์เอกสารเยอะๆ เพราะเครื่องพิมพ์มีความรวดเร็ว และคุณภาพดี เป็นเครื่องพิมพ์ที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานในระยะยาวเนื่องจากราคาของตัวหมึกค่อนข้างถูก และสีเลเซอร์จะไม่แห้งเหมือนเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทเมื่อไม่ได้ใช้นานๆแล้วกลับมาใช้ใหม่ก็ได้คุณภาพที่ดีเหมือนเดิม

เครื่องพิมพ์แบบแบบอิงค์เจ็ท ทำงานโดยการพ่นหมึกลงกระดาษ เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากสามารถใช้งานได้หลายแบบ มีคุณภาพสีดี ความละเอียดภาพสูง แต่จะน้อยกว่าเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทนี้ถ้าไม่ได้งานนานๆจะทำให้ตัวหมึกแห้งส่งผลให้ภาพขาดสีไม่ชัดได้ ควรหมั่นพิมพ์บ่อยๆ หรือทุกวันได้ยิ่งดี เครื่องพิมพ์นี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้าน ใช้งานไม่หนักมาก แต่หมึกที่ใช้จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างหมึกแท้ กับหมึกเทียบ

หมึกแท้ คือหมึกเครื่องพิมพ์แบบแท้ มีทุกประเภทเช่น หมึกพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท จะเป็นหมึกที่ผู้ผลิต ผลิตขึ้นมาแบบตรงรุ่นเพื่อคุณภาพของตัวหมึกที่ดี สีสดใส ชัดเจน สวยงาม มีการรับประกัน โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้ทำเองทั้งหมด จึงมีราคาที่สูง แต่ก็ซื้อมาใช้งานได้อย่างสบายใจ ไร้กังวลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดจากตัวหมึกได้

หมึกเทียบ จะเป็นหมึกที่ผลิตจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตแบรนด์เครื่องพิมพ์ต่างๆ เป็นหมึกที่ผลิตมาให้มีคุณสมบัติสูงเทียบเท่ากับหมึกแบบแท้ เพื่อที่จะขายในราคาที่ถูก หมึกเทียบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

– Remanufactured เป็นการนำตลับหมึกแท้ที่ใช้หมดแล้วมาทำความสะอาด ซ่อมบำรุงแล้วเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ให้สามารถกลับมาทำงานได้ใหม่อีกครั้ง

– Compatible เป็นตลับหมึกเทียบที่ทำใหม่ทั้งหมดทุกชิ้นส่วน เป็นชนิดที่มีราคาถูกมากๆ ทำให้คุณภาพลดลง ควรเลือกดูให้ดีก่อนตัดสินใจนำมาใช้งาน เช็คเรื่องคุณภาพของตัวหมึกได้จากการผลิต ผู้ผลิต มาตราฐานต่างๆ

 

ข้อควรระวังเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์

– ควรจะเปิดพิมพ์บ่อยๆ ไม่ควรทิ้งเครื่องไว้นานๆโดยไม่มีการใช้งาน เพื่อรักษาเครื่อง และหมึกให้สามารถใช้งานได้ยืดยาว

– ควรระวังการใช้กระดาษรียูส เนื่องจากอาจจะมีแม็กเย็บกระดาษติดมาด้วย จะทำให้เครื่องพิมพ์เข้าไปติดตามส่วนต่างๆ

– ปิดเครื่องให้ถูกวิธี ก่อนถอดปลั๊กหรือปิดสวิตซ์ ควรเช็คให้ดีว่าเครื่องทำการปิดเรียบร้อยแล้ว

– หมึกที่ใช้ควรเป็นหมึกที่ดีมีคุณภาพ หมึกแท้ หรือหมึกเทียบก็ใช้ได้เพียงแต่ต่อเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพ

– การเคลื่อนย้ายเครื่องควรทำตามคู่มือ ไม่เอียงเครื่อง โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทควรระวังเป็นพิเศษ

– ตำแหน่งที่ทำการติดตั้งควรเลือกพื้นที่ว่างที่เหมาะสม ไม่ควรวางใกล้สิ่งกำเนิดความร้อนต่างๆอาจจะส่งผลกับการทำงานของตัวเครื่องพิมพ์ได้

– ไม่ควรปล่อยฝุ่นเกาะ หมั่นทำความสะอาดอย่าให้มีฝุ่นเกาะ เพราะฝุ่นอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้ส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องได้

– เมื่อเครื่องกำลังพิมพ์ อย่าดึงกระดาษหรือพยายามเปิดถาดใส่กระดาษเครื่องเด็ดขาด