ข้อแตกต่างการเปล่งเเสงของหลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนท์

ข้อแตกต่างการเปล่งเเสงของหลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนท์เเละหลอดเเอลอีดี

1.หลอดไส้

หรือหลอดความร้อน ให้เเสงสว่างโดยการให้ความร้อนกับไส้หลอดที่เป็นลวดโลหะ จนมีอุณหภูมิสูงเเละเปล่งเเสงออกมา โดยหลอดเเก้วที่ถูกเติมแก๊สเฉื่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้หลอดที่มีอุณหภูมิสูง สัมผัสกับอากาศ หลอดไส้ความร้อนจึงถูกนำไปใช้มากมาย จนถูกนำไปพัฒนาทำเป็นเครื่องฟักไข่ กล่องฟักไข่สำหรับสัตว์ปีก ไฟหน้ารถยนต์ เป็นหลอดไฟที่มีความเที่ยงตรงของสีสูง เเต่สิ้นเปลืองพลังงาน เเละอายุการใช้งานต่ำ

2.หลอดฟลูออเรสเซนต์

หรือหลอดนีออนเป็นหลอดไฟฟ้าระบบปล่อยประจุที่บรรจุไอปรอทความดันต่ำไว้ เมื่อกระเเสไหลผ่านหลอดจะกระตุ้นให้อนุภาคปรอทปล่อยรังสีเหนือม่วง เมื่อรังสีกระทบการสารเรืองเเสงในตัวหลอด สารเรืองเเสงจะเปล่งแสงสว่างที่มองเห็นได้ออกมา เนื่องจากไม่ได้อาศัยความร้อนในการเปล่งเเสงจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไส้ แต่หลอดนีออนจะต้องติดตั้งคู่กับบัลลาสต์เเละสตาร์ทเตอร์ เพราะจะต้องมีการอุ่นให้ไส้หลอดร้อน เเละใช้เเรงดันไฟฟ้าสูงในการจุดหลอดให้ติดในครั้งเเรก เเถมยังมีความเที่ยงตรงของสีต่ำที่สุด

3.หลอดเเอลอีดี

ซึ่งประกอบด้วยสารตัวนำชนิด P เเละ N มาประกบกันให้ผิวข้างหนึ่งเรียบ เมื่อLED ถูกไบเเอสตรง อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนำ N จะมีพลังงานสูงขึ้นจนวิ่งข้ามรอยต่อ PN ไปรวมกับ โฮลใน P ทำให้เกิดกระเเสไหล เมื่อระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไป จะมีการคายพลังงานออกมาเเบบรูปคลื่นเเสง มีความเที่ยงตรงของสีสูงมาก มีประสิทธิภาพเเละ อายุการใช้งานสูง