ประเภทของแผงโซล่าเซลล์

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์

1. แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ลักษณะของเซลล์แต่ละเซลล์จะเป็นสี่เหลี่ยมมุมตัด มีสีเข้ม ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว ประสิทธิภาพสูงที่สุด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าแบบฟิล์มบางถึง 4 เท่า และผลิตไฟฟ้าได้ดีเมื่อมีแสงน้อย อายุการใช้งานประมาณ 25 ปีขึ้นไป มีราคาที่สูง และถ้าหากมีสิ่งสกปรก ฝุ่น หรืออะไรที่ถูกบังแสงบางส่วนของแผงโซล่าเซลล์อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย

2. โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ลักษณะของเซลล์แต่ละเซลล์จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีตัดมุม สีออกน้ำเงินไม่เข้มมาก ทำมาจากผลึกซิลิคอน ผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาถูก ประสิทธิภาพจะดีกว่าถ้าใช้งานในที่ ที่มีอุณหภูมิสูงถ้าเทียบกับชนิดอื่น

3. แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

ทำจากการนำเอกสารที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิล์มบางๆซ้อนกันหลายๆชั้น ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ขึ้นอยู่กับวัสดุ ไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่มีราคาถูกผลิตได้ง่าย ใช้พื้นที่การติดตั้งค่อนข้างเยอะ มีประสิทธิภาพต่ำ ไม่เหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้บนหลังคาบ้านเพราะมีพื้นที่น้อย