วิธีเลือกซื้อ เซฟ-ที-คัท

วิธีเลือกซื้อ เซฟ-ที-คัท

วิธีเลือกซื้อ เซฟ-ที-คัท

1. ไฟฟ้าเเบบเฟสเดียว (2 สาย) สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป

1.1 ขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ (15) เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก เช่น ทาวเฮาส์

1.2 ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ (45) เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดกลาง เช่น บ้านเดี่ยว ตึกเเถว

1.3 ขนาดมิเตอร์ 30 แอมป์ (100) เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมย่อยๆ

2. ไฟฟ้า 3 เฟส (4 สาย) เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม