ข้อเปรียบเทียบระหว่างพัดลมไอน้ำ กับพัดลมไอเย็น

ข้อเปรียบเทียบระหว่างพัดลมไอน้ำ กับพัดลมไอเย็น

พัดลมไอน้ำ คือพัดลมที่มีการพ่นหมอกไอน้ำ ออกมาพร้อมการเป่าลม โดยมีการติดตั้งท่อน้ำที่ตะแกรงของพัดลม ทำงานโดยใช้การหมุนของแกนมอเตอร์ติดกับใบพัดในการเป่าลมออกมา พร้อมการพ่นหมอกเป็นละอองที่ด้านหน้า พัดลมไอน้ำสามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร แต่ควรใช้สำหรับพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก โปร่งโล่ง พัดลมไอน้ำจะสามารถช่วยลดอุณภูมิของอากาศที่ร้อนให้เกิดความเย็นสบายมากขึ้น เย็นสบาย แต่ควรระวังสำหรับการใช้งานกับผู้ที่มีโรคปอดบวม หรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพราะพัดลมไอน้ำเวลาทำงานจะมีความชื้นสูง มีราคาถูกกว่าพัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็น จะต่างจากพัดลมไอน้ำโดยสิ้นเชิง เพราะพัดลมจะเป่าลมผ่านแผ่นที่มีความเย็นอยู่ โดยพัดลมจะดูดอากาศร้อนไปปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็นภายในตัวเครื่อง น้ำเย็นก็จะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้ลมที่เป่าออกมาจะมีความเย็นช่ำ ไม่ชื้นเหมือนพัดลมไอน้ำ มีอุณหภูมิของอากาศลดลง เย็นสบายกว่าพัดลมไอน้ำ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จะใช้ภายใน หรือภายนอกอาคารก็ได้ แต่ควรเป็นพื้นที่โปร่ง และพัดลมไอเย็นยังสามารถดักฝุ่นได้ด้วย มีราคาที่แพงกว่าพัดลมไอน้ำ

 

ข้อดี-ข้อเสียของพัดลมไอน้ำ

ข้อดี
– ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนกลางแจ้งได้ดี
– สามารถเคลื่อนที่ย้ายได้สะดวก
– ราคาถูก
– เย็นกว่าพัดลมธรรมดาเพราะมีหมอกไอน้ำเข้ามาเสริม

ข้อเสีย
– ต้องคอยเติมน้ำบริเวณถังน้ำ
– ต้องหมันทำความสะอาดถังน้ำ
– ไม่เหมาะกับการใช้งานภายในบ้าน
– มีปัญหาในการใช้กับผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
– ความชื้นสูง
– เหมาะใช้สำหรับฤดูร้อนเท่านั้น

 

ข้อดี-ข้อเสียของพัดลมไอเย็น

ข้อดี
– ไม่มีการพ่นไอน้ำออกมาเหมือนพัดลมไอน้ำ
– เย็นสดชื่น ไม่อ่อนเพลียเหมือนไอน้ำ
– เย็นกว่าพัดลมธรรมดา
– ประหยัดไฟกว่าเครื่องปรับอากาศ
– บางรุ่นมีการพัฒนาส่วนของ ฟังก์ชันดักฝุ่น ไล่ยุง
– ติดตั้งง่ายเคลื่อนที่ได้สะดวก

ข้อเสีย
– การทำงานเสียงดัง
– ต้องหมันเติมน้ำเย็นตลอด
– เหมาะสำหรับพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น
– ราคาสูงกว่าพัดลมไอน้ำ หรือพัดลมทั่วไป
– ต้องหมันทำความสะอาด