ประเภทของปั๊มน้ำไฟฟ้า

ประเภทของปั๊มน้ำไฟฟ้า ปั๊มน้ำเป็นตัวช่วยในการดันน้ำให้แรงขึ้น และเร็วขึ้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยการใช้แรงดันเข้ามาทำงาน ประเภทของปั๊มน้ำไฟฟ้าจะมีอยู่ 4 ประเภทคือคือ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ   ปั๊มน้ำอัตโนมัติ คือปั๊มน้ำชนิดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือน ที่พักอาศัย โดยสามารถส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้แบบอัตโนมัติคือ เมื่อทำการเปิดก๊อกน้ำ ตัวปั๊มน้ำจะทำงานทันที แต่ถ้าเกิดปิด      ก๊อกน้ำปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงาน เป็นระบบอัตโนมัติทำงานตามการใช้น้ำโดยปั๊มแบบอัตโนมัติสามารถแยกได้เป็น 2 แบบคือ       ...