ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กับแบบอิงค์เจ็ท

ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กับแบบอิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ทำงานโดยการใช้แสงเลเซอร์ จำลองภาพขึ้นมาแล้วทำการพิมพ์ด้วยการละลายผงหมึกลงกระดาษ มีระยะเวลาการพิมพ์ที่ดี รวดเร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ใช้หมึกน้อยกว่า และหมึกมีราคาถูกหมึกที่ต้องใช้ในเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท มีขนาดเครื่องที่ใหญ่ สามารถใช้งานหนักๆได้ แต่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จะมีราคาเครื่องที่สูงกว่า คุณภาพงานพิมพ์สวยงามมีรายละเอียดสูง จะโดดเด่นไปทางสีขาว-ดำตัวอักษรจะมีความคมชัดมาก เหมาะสำหรับการใช้งานตามสำนักงานที่มีการพิมพ์เอกสารเยอะๆ เพราะเครื่องพิมพ์มีความรวดเร็ว และคุณภาพดี เป็นเครื่องพิมพ์ที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานในระยะยาวเนื่องจากราคาของตัวหมึกค่อนข้างถูก และสีเลเซอร์จะไม่แห้งเหมือนเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทเมื่อไม่ได้ใช้นานๆแล้วกลับมาใช้ใหม่ก็ได้คุณภาพที่ดีเหมือนเดิม เครื่องพิมพ์แบบแบบอิงค์เจ็ท ทำงานโดยการพ่นหมึกลงกระดาษ เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากสามารถใช้งานได้หลายแบบ มีคุณภาพสีดี ความละเอียดภาพสูง ...