เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ HOMECUT

1,010฿

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
HOMECUT
โฮมคัท
โดยทั่วไปอุบัติหตุของคนที่ถูกไฟดูด เกิดจากการใช้มือจับอุปกรณไฟฟ้าที่
ชำรุดหรือสายไฟที่ถูกทำลาย กระแสไฟฟ้จะไหลจากมือผ่าน แขน ทรวงอก
เอว ช่วงขา และสู่ปลายเท้าลงดิ โอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตมากที่สุด คือการ
ไหลของกระแสไฟฟ้ผ่าน กล้มเนื้อทรวงอกหัวใและศีรษะ ขนาดของกระแส
ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายมีค 20 mA (0.024) ขึ้นไปจะทำให้ไม่สามารถปล่อยมือ
ออกได้ และ จะเสียชีวิตในวลา 2-3 นาที่ ดังนั้นถ้าเรามีอุปกรณที่สามารถตัด
วงจรไฟฟ้าออกได้ทันเวลาก็จะไม่เป็นอันตราย
ตามมาตราฐาน TEC61009-1 (2003-02) นั้นกำหนดว่าขีดจำกัดที่ปลอด
ภัยของคนมีขนาดสูงสุด 30 mA (0.03A) ไหลผ่านตัวคนนานไม่เกิน 0.5
วินา ดังนั้น RCBO จึงออกแบบไว้ 3 ขนาดคือ ให้ตัดที่ 5 mA (0.005A)
15 mA (0.015A) และ 25 mA (0.025 A) และมีความไวในการตัดวงจร
ภายในเวลา 0.04 วินาที (40ms) เท่านั้น

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

1,010฿

Add to cart
Buy Now

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
HOMECUT
โฮมคัท
โดยทั่วไปอุบัติหตุของคนที่ถูกไฟดูด เกิดจากการใช้มือจับอุปกรณไฟฟ้าที่
ชำรุดหรือสายไฟที่ถูกทำลาย กระแสไฟฟ้จะไหลจากมือผ่าน แขน ทรวงอก
เอว ช่วงขา และสู่ปลายเท้าลงดิ โอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตมากที่สุด คือการ
ไหลของกระแสไฟฟ้ผ่าน กล้มเนื้อทรวงอกหัวใและศีรษะ ขนาดของกระแส
ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายมีค 20 mA (0.024) ขึ้นไปจะทำให้ไม่สามารถปล่อยมือ
ออกได้ และ จะเสียชีวิตในวลา 2-3 นาที่ ดังนั้นถ้าเรามีอุปกรณที่สามารถตัด
วงจรไฟฟ้าออกได้ทันเวลาก็จะไม่เป็นอันตราย
ตามมาตราฐาน TEC61009-1 (2003-02) นั้นกำหนดว่าขีดจำกัดที่ปลอด
ภัยของคนมีขนาดสูงสุด 30 mA (0.03A) ไหลผ่านตัวคนนานไม่เกิน 0.5
วินา ดังนั้น RCBO จึงออกแบบไว้ 3 ขนาดคือ ให้ตัดที่ 5 mA (0.005A)
15 mA (0.015A) และ 25 mA (0.025 A) และมีความไวในการตัดวงจร
ภายในเวลา 0.04 วินาที (40ms) เท่านั้น

Shipping Details

  • โปรดให้ความสำคัญกับที่อยู่สั่งซื้อของคุณซึ่งต้องตรงกับที่อยู่จัดส่งของคุณ
  • สินค้าจะจัดส่งภายใน 1 วันทำการหลังจากชำระเงิน
  • กรุณาตรวจสอบรายการเมื่อจัดส่งหากสินค้าเสียหายกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการยืนยันและส่งใหม่ให้คุณ
Shipping By Shipping Cost Estimated Delivery Time Tracking Information
ไปรษณีย์ไทย ค่าส่งตามจริง 1-2 วัน Available
Kerry ค่าส่งตามจริง 1-2 วัน Available
Flash ค่าส่งตามจริง 1-2 วัน Available