ข้อเปรียบเทียบระหว่างพัดลมไอน้ำ กับพัดลมไอเย็น

ข้อเปรียบเทียบระหว่างพัดลมไอน้ำ กับพัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ คือพัดลมที่มีการพ่นหมอกไอน้ำ ออกมาพร้อมการเป่าลม โดยมีการติดตั้งท่อน้ำที่ตะแกรงของพัดลม ทำงานโดยใช้การหมุนของแกนมอเตอร์ติดกับใบพัดในการเป่าลมออกมา พร้อมการพ่นหมอกเป็นละอองที่ด้านหน้า พัดลมไอน้ำสามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร แต่ควรใช้สำหรับพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก โปร่งโล่ง พัดลมไอน้ำจะสามารถช่วยลดอุณภูมิของอากาศที่ร้อนให้เกิดความเย็นสบายมากขึ้น เย็นสบาย แต่ควรระวังสำหรับการใช้งานกับผู้ที่มีโรคปอดบวม หรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพราะพัดลมไอน้ำเวลาทำงานจะมีความชื้นสูง มีราคาถูกกว่าพัดลมไอเย็น พัดลมไอเย็น จะต่างจากพัดลมไอน้ำโดยสิ้นเชิง เพราะพัดลมจะเป่าลมผ่านแผ่นที่มีความเย็นอยู่ โดยพัดลมจะดูดอากาศร้อนไปปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็นภายในตัวเครื่อง น้ำเย็นก็จะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้ลมที่เป่าออกมาจะมีความเย็นช่ำ ไม่ชื้นเหมือนพัดลมไอน้ำ มีอุณหภูมิของอากาศลดลง ...

6 วิธีการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่ถูกต้อง

6 วิธีการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่ถูกต้อง พื้นที่ว่างที่จะวางเครื่องซักผ้า ต้องคำนวณพื้นที่ว่างที่มีอยู่เพื่อเลือกซื้อขนาดของเครื่องซักผ้าได้อย่างเหมาะสม ขนาดความจุของเครื่อง ควรดูเพราะแต่ละรุ่นแต่ละแบบจะมีความจุแตกต่างกันไป ความจุมีผลต่อปริมาณในการซัก 1 ครั้ง ว่าสามารถใส่เสื้อผ้าได้มากแค่ไหน โดยสามารถเลือกความจุของเครื่องซักผ้าได้จาก ความถี่ในการซักผ้าใน 1 สัปดาห์ เช่น    สัปดาห์ละไม่เกิน 4 ครั้ง ควรมองดูความจุเครื่องซักผ้าประมาณ 5-6 กิโลกรัม  , สัปดาห์ละ ...

8 วิธีเลือกซื้อกาต้มน้ำ

8 วิธีเลือกซื้อกาต้มน้ำ วัสดุที่ใช้ผลิต ปัจจุบันมีการนำวัสดุต่างๆมาใช้ผลิตตัวตา แตกต่างทั้งด้านการใช้งาน ราคา และความทนทาน วัสดุที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ 1.1 พลาสติก จะมีน้ำหนักตัวกาที่เบา ตัวกาไม่ร้อนสามารถใช้งานได้สะดวก และมีราคาที่ถูกส่วนใหญ่ แต่บางรุ่นถ้ามีฟังก์ชันเยอะๆก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมากวัสดุพลาสติกบางชนิดที่นำมาทำอาจจะทำให้มีกลิ่นต่างๆ           ได้ เมื่อถูกใช้งานไประยะหนึ่ง 1.2 สเตนเลส มีความทนทานมากกว่าวัสดุแบบพลาสติก สเตนเลสจะสามารถกักเก็บอุณหภูมิความร้อนได้ดี แต่ข้อเสียอาจจะมีน้ำหนักพอสมควร ...