ข้อควรรู้ก่อนซื้อโปรเจคเตอร์

ข้อควรรู้ก่อนซื้อโปรเจคเตอร์ 1.ลูเมนส์ (Lumens) คือค่าที่เป็นหน่วยวัดของแสงสว่างทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอด LED ในเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยค่าลูเมนส์จะเป็นตัวกำหนดความสว่างถ้ามีค่าสูงๆ ความสว่างก็จะสูงตามค่าของลูเมนส์ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ห้องเรียน หรือห้องประชุมส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ที่ 2000 lm ขึ้นไป ความสว่าง และชัดเจนของภาพจะขึ้นอยู่กับระยะในการฉายด้วย ยิ่งฉายใกล้ระยะห่างน้อยภาพที่ได้ก็จะชัดและสว่างขึ้น โดยสามารถดูค่าลูเมนส์ที่เหมาะสมในการใช้งานได้ดังนี้ 1.1 ค่าลูเมนส์น้อยกว่า 1000 เป็นความสว่างที่น้อย เหมาะสำหรับการฉายภาพ หรือวิดีโอในห้องที่มืด หรือแสงสว่างไม่มาก 1.2 ค่าลูเมนส์ ...